“Çevre Master Planı katılımcı anlayışla yapılacak”

Kocaeli Çevre Master Planı çalışmaları kapsamında Çevre Şehircilik Politika

Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

“Çevre Master Planı katılımcı anlayışla yapılacak”

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde hayata

geçilmesi hedeflenen “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışmaları yoğun şekilde

devam ediyor. Proje kapsamındaki tüm paydaşların temsilcileri ve Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun katıldığı ŞURA

bünyesindeki Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Çevre Master Planının

şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürülerek uygulanacağını ifade etti.

ŞURA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA KURULU

Antikkapı’da gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel

Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Kocaeli Sağlık ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kent Politikaları ve Araştırma

Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay

Çetin Doğruparmak, GTÜ Öğretim Üyesi Tayfun Salihoğlu, Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Mehmet Emin Koçan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Koç, ARUP Şehir Enerji

Sistemleri Küresel Lideri Stephen Cook ile MARKA, Kent Konseyi ve Kocaeli

Sanayi Odası’ndan temsilcileri, paydaş kurumlardan yönetici ve uzmanlar

katıldı.

“KENT İÇİN ÖNCELİKLER BELİRLENMELİ”

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Öncelikle merkezi yönetimin

politikalarına bakılarak yapacağımız master plan, bu politikalarla uyumlu olarak

düzenlenmelidir. İkincisi yapacağımız Çevre Master Planında, Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinin ölçeğinde, görev ve yetki alanındaki konuların neler

olacağı, ilçe belediyelerinin görev ve yetki çerçevesinde neler olacağı

belirlenmeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetki

alanları iyi tespit edilerek plan çerçevesinin doğru şekilde oluşturulması

gerekmektedir. Üçüncü konu; bu master planda belirlenen projelerin bütçesel

anlamda çok iyi tespitlerinin yapılmasıdır, altından kalkılamaz bütçelerle

projeler üretilirse o projelerin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu kent için

öncelikler belirlenip, en önce halledilmesi gereken konular belirlenip ona göre

ne gibi eylem planları yapılacak, onların tespit edilmesi gerekir” dedi.

ARUP DİREKTÖRÜ COOK’TAN YOL HARİTASI 

Kocaeli Çevre Master Planı kapsamında yapılan çalıştaylarda belirlenen

hedeflerin ve sürecin, daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi için ARUP

firması ile anlaşma sağlanmıştı. Kamu kurum/kuruluşlarından, belediye

bünyesindeki şirketlerden ve iştiraklerden çevre hususunda veri ve bilgi talebi

gerçekleştirildi. Bu kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılarak, “Kocaeli

Çevre Master Planı” çalışması sürdürülüyor. ŞURA Kent Politikaları ve

Araştırmaları Merkezi bünyesindeki Çevre Şehircilik Politika Kurulu

toplantısında ise politika kurul üyelerine, “Kocaeli Çevre Master Planı”

kapsamında ARUP Şehir Enerji Sistemleri Küresel Lideri ve Avrupa İmar ve

Kalkınma Bankası Yeşil Şehirler Direktörü Stephen Cook tarafından yol

haritası ve bugüne kadar yapılanlarla ilgili sunum yapıldı. Daha sonra kurul

üyeleri Kocaeli Çevre Master Planı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde çevre adına tüm

paydaşların katıldığı Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı, 02 Kasım 2021

tarihinde gerçekleştirilmiş, ardından Kocaeli Çevre Şurası Sonuç Raporu

tamamlanmıştı. Çalıştay sonuç raporu doğrultusunda; “Kocaeli Çevre Master

Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Planda; Arazi Kullanımı,

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Hava Kalitesi, Su ve Atık Su, Toprak, Yeşil Alanlar,

İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum, Katı Atık konularının, Binalar, Enerji,

Endüstri ve Ulaşım sektöründeki mevcut durumu, geçmiş deneyimleri, gelecek

planlamaları ve iyi uygulamaları yönünden irdelenmesi hedefleniyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir